Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de senere årene fått stadig større utfordringer i sitt arbeid. For at PST skal kunne ivareta oppgavene sine på en best mulig måte, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til PST med 20 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til arbeidet med å forebygge terror og til livvakttjenesten.