Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

SFO – Skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning (SFO)

Regjeringen foreslår at det bevilges 10,8 millioner kroner til innføring av rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO fra og med høsten 2010. Manglende transportmuligheter er dokumentert å være en av de hyppigst oppgitte barrierene for deltakelse i fritidstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Rambøll-rapport 2008). Det er viktig å inkludere disse elevene i tilbud som gis andre elever, og det vil bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede.