Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er møtt med stor interesse både i helsesektoren og kommunene. I mange kommuner har planleggingen startet og det foreligger allerede et stort antall konkrete planer som har til hensikt å gi innbyggerne mer tilgjengelige tjenester og bidra til forebygging av sykdom.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 40 millioner kroner, til totalt 73 millioner kroner til tilskudd til stimulering av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester.

En høyere bevilgning vil bidra til at flere prosjekter kan få støtte og at det blir en bedre geografisk fordeling av tilskuddene. Samtidig legges det opp til at flere prosjekter kan omfatte pasientrettede aktiviteter.