Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig barnevern

I forbindelse med Program for økonomisk balanse og god faglig praksis i det statlige barnevernet (Program 2010) er det identifisert et betydelig effektiviseringspotensial i 2010. Samtidig er det betydelige budsjettutfordringer i inneværende år, hovedsaklig knyttet til innføring av standardkontrakter for statlige beredskaps- og familiehjem.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 90 millioner kroner knyttet til de nye standardkontraktene for statlige beredskaps- og familiehjem.