Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykefravær

Antall sykepengedager betalt av folketrygden per sysselsatt økte med nærmere 10 prosent i 2009, mot antatt 7 prosent i saldert budsjett.

Dette innebærer at nivået på sykepengeutgiftene ved inngangen til 2010 ble betydelig høyere enn tidligere anslått. For 2010 anslås sykefraværet per sysselsatt å øke med 1 prosent for året som helhet.