Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Teknologisenteret på Mongstad - TCM

Byggingen av teknologisenteret på Mongstad (TCM) pågår for fullt og senteret skal etter planen stå klart til drift omkring årsskiftet 2011/2012. To ulike fangstteknologier på to eksosgasstrømmer med ulikt CO2-innhold skal testes. Dette gjør anlegget til et av de største av sitt slag i verden.

Det nyopprettede teknologiselskapet TCM DA har ansvaret for gjennomføringen av teknologisenteret. I investeringsfasen finansieres selskapet av lån fra eierne. I tillegg til staten (77,56 prosent), Statoil (20 prosent) og Shell (2,44 prosent) er det nå inngått en avtale med det sørafrikanske selskapet Sasol om å overdra en statlig eierandel på 2,44 prosent i TCM DA.

Oppdatert anslag over investeringskostnadene for teknologisenteret på Mongstad er på 5,1 milliard kroner, som er en økning på 525 millioner kroner i forhold til tidligere anslag. Økningen knytter seg i hovedsak til byggingen av amin-anlegget.

Statens andel av lånebehovet for 2010 anslås til 2 260 millioner kroner, hvorav driftsforberedelser utgjør 70 millioner kroner. Bevilgningen til teknologisenteret for CO2-fangst foreslås økt med 388 millioner kroner i 2010.