Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statnett SF

Konsernets realiserte overskudd etter skatt, justert for mer-/mindreinntekt etter skatt for 2009 ble på 264 millioner kroner. For regnskapsåret 2009 er utbyttet fastsatt til 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt justert for mer-/mindreinntekt etter skatt.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å redusere utbyttet fra Statnett SF for regnskapsåret 2009 med 48 millioner kroner, fra 180 til 132 millioner kroner. Vedtak om utbytte fattes på Statnett SFs foretaksmøte i juni 2010.