Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statoil ASA

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil ASA. Konsernets overskudd for 2009 ble 17 715 millioner kroner. Styret i Statoil ASA har foreslått et samlet utbytte på 6 kroner per aksje for 2009, en nedjustering på 1,25 kroner fra 2008. Anslag for utbytte for 2009 utgjør om lag 104 prosent av overskuddet. Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 19. mai 2010. Samlet utbytte fra statens aksjer i Statoil ASA beløper seg til 12 818 millioner kroner, en nedgang på 2 671 millioner kroner fra tallene som ble lagt til grunn i saldert budsjett 2010.