Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte – selskaper hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser

Basert på nye opplysninger fra selskapene hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser nær dobles utbytteanslaget for regnskapsåret 2009, med utbetaling i 2010, fra 4 613,7 til 9 050 millioner kroner. Økningen på 4 436,3 millioner kroner skyldes hovedsakelig større utbytte fra de børsnoterte selskapene Telenor ASA, DnB NOR ASA og Norsk Hydro ASA. I tillegg er det forutsatt høyere utbytte fra blant annet Statkraft SF, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, Eksportfinans ASA og Argentum Fondsinvesteringer AS.