Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utrykningsgruppe – Helsetilsynet

For raskt å etablere dialog mellom Helsetilsynet og dem som kan bringe klarhet i faktaforholdene rundt en alvorlig hendelse (helsepersonell, pasienter og pårørende) foreslår Regjeringen at Helsetilsynet får i oppgave å etablere en utrykningsgruppe.

Utrykningsgruppen opprettes i første omgang som et prøveprosjekt i to år, med oppstart 1. juni 2010. Regjeringen foreslår at det bevilges 1,5 millioner kroner til dette tiltaket.