Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid - utgifter til flyktninger i Norge

Anslaget for utgifter til flyktningtiltak i Norge som er godkjent som offisiell bistand (ODA) reduseres med til sammen 655,4 millioner kroner. Reduksjonen på Utenriksdepartementets budsjett er knyttet til forslag om netto reduksjoner i bevilgninger til ODA-godkjente flyktningtiltak på budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Se også egen pressemelding fra Utenriksdepartementet.