Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid – gjenoppbygging av Haiti

Regjeringen tar sikte på å gi til sammen 800 millioner kroner i bistand til Haiti de neste fire årene. Jordskjelvet er en enorm humanitær katastrofe, og medfører også store økonomiske utfordringer for landet. Regjeringen mener at Haiti må gjenreises til et sterkere og mer stabilt samfunn.

På den bakgrunn foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til tiltak for gjenoppbyggingen etter naturkatastrofer (overgangsbistand) med 50 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes i Haiti til miljøtiltak, skogplanting, landbruk og energi. Støtte av kvinner og barn skal vektlegges. I tillegg foreslår Regjeringen å øke støtten til multilaterale finansinstitusjoner med 100 millioner kroner, hvorav en stor del vil gå til gjenoppbygging i Haiti.

Se også Humanitær hjelp