Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Varmesøkende kamera (FLIR)

Redningshelikoptrene er utstyrt med varmesøkende kameraer. Hensikten med disse er å gjøre søk fra luften lettere, da kameraene er sensitive for infrarød stråling og synliggjør varmeforskjeller mellom for eksempel et menneske og dets omgivelser. Dette er særlig nyttig ved søk etter mennesker under dårlige lys- og siktforhold. Regjeringen har kommet frem til at det er nødvendig å igangsette delvis utskiftning av dagens varmesøkende kameraer. På denne bakgrunn vil det bli avsatt 10 millioner kroner innenfor Justisdepartementets gjeldende bevilgninger for å igangsette en utskiftning.