Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veg – utbygging

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til riksveginvesteringer med i alt 130 millioner kroner.

Økningen er fordelt slik:

  • 80 millioner kroner til prosjektet E39 Kvivsvegen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Forslaget vil sikre rasjonell anleggsdrift og trafikkåpning høsten 2012.
  • 50 millioner kroner til planlegging, for å sette Statens vegvesen i stand til å gjennomføre prosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.