Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verft

For å bidra til å stimulere og realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling og sikre og videreutvikle kritisk kompetanse i verfts- og utstyrsleverandørnæringene, foreslår Regjeringen en omfattende tiltakspakke for verfts- og leverandørindustrien. Pakken innebærer blant annet økte rammer på 10 milliarder kroner for GIEKs alminnelige garantiordning, 200 millioner kroner i økte rammer for innovasjonslån fra Innovasjon Norge, flere bevilgningsforslag og flere justeringer i reglene under GIEK og Eksportfinans.

Se mer informasjon på Nærings- og handelsdepartementets nettsider