Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Villreinsenteret på Hjerkinn

Miljøverndepartementet overtok i 2007 Hjerkinnhus fra Forsvaret. Formålet med overdragelsen var å legge til rette for driften av Norsk Villreinsenter Nord. Miljøverndepartementet har forhandlet med Dovre kommune om den videre forvaltningen av anlegget. Kommunen finner det mest hensiktsmessig med en deling av eiendommen, slik at kommunen overtar den del av eiendommen der villreinsenteret ligger, og at den andre delen (med blant annet messe og forlegning) selges til private interessenter.

Regjeringen ber i Revidert nasjonalbudsjett om Stortingets samtykke til vederlagsfri overdragelse til Dovre kommune, videresalg av messe/forlegningsdelen og at inntektene fra salget tilføres villreinsenteret som utviklingsmidler.