Revidert budsjett vedtatt i Stortinget

17. juni ble revidert budsjett behandlet i Stortinget. Det ble ingen endringer på de foreslåtte omfordelingene. Forslaget er dermed vedtatt i sin helhet. Se mer på Stortingets nettsider.

Hovedsaker

God utvikling i norsk økonomi
- Vi følger handlingsregelen. Under finanskrisen brukte vi budsjettet aktivt for å dempe nedgangen i norsk økonomi. Nå er veksten sterkere enn vi kan regne som normalt, og ledigheten har gått ned. Da er det riktig å stramme noe inn i budsjettet og redusere bruken av oljeinntekter. På denne måten letter vi også presset på pengepolitikken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011
Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2011 har Regjeringen lagt vekt på at budsjettpolitikken ikke skal bidra til en særnorsk renteøkning og sterkere kronekurs. Regjeringen foreslår derfor å bruke økte strukturelle skatteinntekter og høyere utbytteinntekter til å redusere det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 15,2 milliarder kroner sammenlignet med Nasjonalbudsjettet 2011.

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Budsjettet på 1-2-3

Gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB) gjennomfører Regjeringen et ansvarlig budsjett for 2011. Budsjettet skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2011, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon fra Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet vil i tiden etter budsjettfremleggelsen (frem til juni) løpende publisere svar på spørsmål fra Stortinget vedrørende det reviderte budsjettet.

"Gjennomføringsmeldingen”

Historien om revidert nasjonalbudsjetts tilblivelse og rolle i budsjettprosessen.