Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2011 Regjeringen Stoltenberg II