Nyheter

17 June 2011 - Revidert budsjett vedtatt i Stortinget

17. juni ble revidert budsjett behandlet i Stortinget. Det ble ingen endringer på de foreslåtte omfordelingene. Forslaget er dermed vedtatt i sin helhet. Se mer på Stortingets nettsider.


12 May 2011 - Revidert nasjonalbudsjett 2011

– Norsk økonomi er inne i en god utvikling. Flere er kommet i arbeid, og arbeidsledigheten har falt. Den økonomiske veksten er på vei opp og ventes å bli høyere enn trendveksten i inneværende år. Med Regjeringens forslag til endringer i budsjettet for 2011 legger vi grunnlaget for at den gode utviklingen skal fortsette, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.