Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstfolk

Arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstfolk (a-trygden) finansieres av næringen gjennom en produktavgift på førstehåndsomsetningen av fisk. Regjeringen foreslår å gjøre a-trygden for fiskere inntektsbasert, på samme måte som alminnelig a-trygd etter folketrygdloven. Produktavgiften skal fortsatt finansiere ordningen. Det foreslås en bevilgningsøkning på 9,6 millioner kroner, til totalt 39,6 millioner kroner for 2011.