Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak for ledige med moderat bistandsbehov er rettet mot arbeidsledige som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet. I tillegg settes det inn arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i avklaring av bistandsbehov, arbeidspraksis, opplæring, oppfølging, lønnstilskudd, varige tiltak og arbeidsrettet rehabilitering.

Budsjettrammen for 2011 gir rom for å gjennomføre til sammen om lag 71 450 plasser i gjennomsnitt, fordelt på 18 250 plasser rettet mot ledige og 53 200 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2011, kapittel 3.6.