Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstilsynet – styrking av kontrollvirksomheten

Det har i den senere tid blitt avdekket en rekke alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsselskaper.

Det er derfor behov for en forsterket kontroll med arbeidsforholdene i bemanningsselskapene og i de virksomhetene som leier inn arbeidskraft.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner i 2011 til økt tilsynsaktivitet.

Se også pressemelding nr. 70/11 fra Statsministerens kontor.