Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift

Regjeringen foreslår flere endringer i arveavgiftsloven slik at gjeldende regler for ektefelleuskifte får tilsvarende anvendelse på samboeruskifte.

I grunnlaget for beregning av arveavgift er det et fribeløp på 470000 kroner per giver/arvelater per mottaker/arving. Utdelinger fra uskiftebo gir i utgangspunktet bare rett til ett fribeløp per mottaker. Det gjelder imidlertid et unntak for utdeling til felles barn slik at disse får to fribeløp hver – ett fra hver av foreldrene. Regjeringen foreslår en endring som innebærer at denne regelen får anvendelse på utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger, det vil si utdelinger til for eksempel barnebarn.

Arveavgiftsloven har flere regler som likestiller ektefeller og samboere. Fra 1. januar 2009 har arveloven åpnet for at også samboer kan sitte i uskifte med blant annet felles bolig, bil og fritidseiendom.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 9 og 10.