Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere (enslige mindreårige) – økt belegg på omsorgssentre

Nye prognoser tilsier at det vil være behov for i gjennomsnitt 150 plasser i omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i 2011. Statsbudsjettet for 2011 la til rette for 115 plasser i gjennomsnitt. Faktisk belegg vil erfaringsmessig variere i løpet av året. Kapasiteten i de statlige omsorgssentrene er på 162 plasser, og det foreslås en bevilgningsøkning på 89 millioner kroner som legger til rette for å opprettholde denne.