Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere – bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger med 39,5 millioner kroner. Bakgrunnen for forslaget er at prognosene tilsier en økning i antall utbetalinger for bosatte enslige mindreårige både i 2010 og i 2011.