Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere – saksbehandlingskapasitet i UDI

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UDI med 13 millioner kroner. Midlene vil bli benyttet til å øke saksbehandlingskapasiteten. Den økte saksbehandlingskapasiteten skal særlig gå til hurtig behandling av saker som involverer barn.

Bakgrunnen for forslaget er at prognosene for antallet asylsøkere som ventes å komme til Norge i 2011 er økt fra 10 000 til om lag 11 000, herunder 1 100 enslige, mindreårige asylsøkere. Årsaken til dette er situasjonen i middelhavsområdet, som har gjort at flere tusen migranter har tatt seg til Italia og andre Schengen-land i nærområdet.