Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere – tvangsreturer og mottaksregistrering

Regjeringen ønsker rask utsendelse av personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold her i landet. I denne forbindelse foreslår regjeringen å øke bevilgningen under politiet til mottaksregistrering av asylsøkere og tvangsreturnering av personer uten lovlig opphold med til sammen10,5 millioner koner.