Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehage – lederutdanning for styrere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til deltids lederutdanning for styrere i barnehager med 2,3 millioner kroner. Økningen vil innebære at det fra sommeren 2011 totalt vil være en kapasitet på 300 plasser til slik lederutdanning.

Les mer i Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 kapittel 231, post 21.