Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Datalagringsdirektivet og politiregisterloven

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 millioner kroner til arbeidet med implementering av EUs datalagringsdirektiv og den nye politiregisterloven. Midlene vil bli benyttet til nærmere utredning av de økonomiske og administrative konsekvensene av politiregisterloven, og til økt bemanning i Politidirektoratet, Justisdepartementet og Datatilsynet.