Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EU-forordning Elektronisk utveksling av informasjon

En ny EU-forordning stiller krav til utveksling av trygde-, sosial- og helsemeldinger mellom EU- og EØS-land. Forordningen skal sikre at all utveksling av informasjon mellom disse landene fra og med 1. mai 2012 skjer ved bruk av strukturerte elektroniske dokumenter. Muligheten for papirbasert informasjonsutveksling vil falle bort. NAV er hovedmottakere av meldingene i Norge, men forordningen berører også Helfo (Helseøkonomiforvaltningen).

Regjeringen foreslår å bevilge 19 millioner kroner til elektronisk utveksling av helse- og sosialmeldinger.