Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eksportfinans

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet (NHD) tok i 2008 del i en garantiavtale mellom Eksportfinans ASA og et flertall av selskapets eiere, for å sikre selskapet mot verdifall i en definert portefølje av verdipapirer. NHDs andel av garantiansvaret er begrenset oppad til 750 millioner kroner, hvilket tilsvarer statens eierandel på 15 prosent i selskapet. I tråd med avtalemessige forpliktelser og med hjemmel i fullmakt fra Stortinget foretok NHD i mars 2011 utbetaling av 106,4 millioner kroner til Eksportfinans ASA. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å bevilge 106,4 millioner kroner til dekning av statens garantiansvar for 2011.