Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Regjeringen foreslår å innlemme ordningen med tilskudd til elektrisitetssparing i husholdningene i Energifondet. Tidligere har dette vært bevilget over en egen post i statsbudsjettet.

Enova vil gjennom endringen få større frihet til å disponere et samlet budsjett gjennom året, og vil enklere kunne tilpasse tilskudd til husholdninger til perioder med stor søknadspågang. Videre legges det opp til at Enova skal ha stor faglig frihet i valg av virkemidler rettet mot husholdningene.

I tillegg foreslår Regjeringen at bevilgningen til tilskudd til husholdningene skal økes med 70 millioner kroner.

Se også Elektrisitetssparing i husholdninger.