Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energisparingstiltak i Forsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 7,7 millioner kroner til videreføring av Energiledelsesprogrammet. Programmet har til og med 2010 gitt gode resultater i form av lavere energibruk, og videreføringen i 2011 ventes å gi ytterligere gevinster både økonomisk og miljømessig.

Se også pressemelding fra Forsvarsdepartementet.