Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiutvalget

Et energiutvalg ble oppnevnt 4. mars 2011. Utvalget skal etter planen overlevere sin innstilling til Olje- og energidepartementet innen 1. mars 2012. Utvalget skal utrede og vurdere energi- og kraftbalansen fram mot 2030 og 2050. Utvalgets arbeid vil være et viktig grunnlag for en egen stortingsmelding om energipolitikken. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til utvalgets arbeid i 2011 samt til de fire ekspertutvalgene som vurderte sjøkabel som alternativ på strekningen Sima-Samnanger.