Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FIFU-prinsippet

Regjeringen foreslår at det i skatteloven presiseres at FIFU-prinsippet (Først Inn, Først Ut) også skal gjelde når aksjer gis bort som gave.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 6.