Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fattigdom – ferietiltak for fattige barn, unge og familier i større bysamfunn

Innsatsen mot fattigdom innenfor Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (storbyordningen) er på 31,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. Ordningen omfatter 23 større byer og 7 prioriterte bydeler i Oslo. Målgruppen er barn, unge og familier berørt av fattigdom.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med å gi ferietilbud til barn, unge og familier berørt av fattigdom med 5 millioner kroner.