Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Flyktninger

Som følge av situasjonen i Nord-Afrika ønsker UNHCR å bygge opp kapasiteten for beskyttelse av flyktninger.

UNHCR har bedt EUs medlemsland og andre land som bosetter overføringsflyktninger om å øke antall gjenbosettingsplasser for flyktninger fra Nord-Afrika.

Regjeringen foreslår at Norge øker kvoten for overføringsflyktninger i 2011 med 250 plasser. Samlet foreslås en utgiftsøkning på knapt 42 millioner kroner på berørte departementers budsjetter som følge av forslaget. Dette inkluderer foreslag om videre økte bevilgninger til tiltak som støtter opp under gjenbosettingsarbeidet under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets og Justisdepartementets budsjetter.

Se også pressemelding fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.