Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Foreldrepenger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til foreldrepenger ved fødsel med 227 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak at faktiske utgifter i 2010 ble høyere enn antatt, slik at inngangsnivået i 2011 er høyere enn tidligere lagt til grunn.