Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten

Den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten viser at det er behov for økt kunnskap om blant annet de marine økosystemene og ressursene i Lofoten-Vesterålen. Regjeringen foreslår derfor 9 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett til kunnskapsinnhenting knyttet til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten i 2011.

Se også egen pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.