Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 40 millioner kroner. Formålet med forslaget er økt trening av forsterknings- og oppfølgingsstyrken (slik at 45 prosent av styrken øves i 2011, mot 38 prosent i 2010). I tillegg gir forslaget rom for å øke anskaffelsen av personlig bekledning og utrustning til soldatene i Heimevernet.

Se også pressemelding fra Forsvarsdepartementet.