Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IT Fornebu Holding

Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser i IT Fornebu Properties ASA (tidligere IT Fornebu Holding AS) gjennom Selskapet for industrivekst SIVA SF. I 2010 ble det gjennomført en kapitalnedsettelse i IT Fornebu Holding. SIVA fikk i den forbindelse overført 40,77 millioner kroner, som tilbakeføres til staten.