Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innvandrere – opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Antallet personer som utløser tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har gått noe ned. Noen innvandrere har forlatt landet og andre har endret oppholdsstatus slik at norsktilskuddet til tidligere års ankomster går ned.

Regjeringen foreslår derfor at bevilgningen reduseres med 55 millioner kroner som følge av disse anslagsendringene