Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integreringstilskudd

Prognosene for asylankomster i 2011 har blitt justert opp, noe som også gir et økt bosettingsbehov for 2011. Det ble imidlertid bosatt færre og det ankom færre familiegjenforente i 2010 enn antatt, slik at det totalt sett er behov for å utbetale mindre i integreringstilskudd i 2011 enn tidligere lagt til grunn.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 86 millioner kroner som følge av disse anslagsendringene.

Se også: