Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane – drift og vedlikehold

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 40 millioner kroner til drift og vedlikehold av jernbanen. Det legges opp til at midlene skal brukes til fornyelse av infrastrukturen og bidra til bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Forslaget til tilleggsbevilgning er fordelt slik:

· 17 millioner kroner til å framskynde fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Vestfold- og Sørlandsbanen.

· 10 millioner kroner gjelder forberedelser til rensing av ballast (pukklaget under skinner og sviller) på Østfoldbanen.

· 13 millioner kroner til diverse fornyelsestiltak som omfatter driftsbasen ved Marienborg i Trondheim, sporveksler og skilting på Jær-/Sørlandsbanen og snøryddingsutstyr.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane.