Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som et mål for den underliggende konsumsprisveksten.

Blant annet som følge av fall i prisene på importerte konsumvarer var den underliggende inflasjonen, målt ved tolvmånedersveksten i KPI-JAE, lav og avtakende gjennom fjoråret.

Framover ventes det negative bidraget fra importerte konsumvarer å avta samtidig som prisveksten på norskproduserte varer og tjenester antas å øke. Den underliggende prisveksten ventes dermed å tilta gradvis gjennom året. Samlet anslås veksten i KPI-JAE likevel kun til 1,3 prosent i år, mot 1,4 prosent i 2010. Veksten i den samlede konsumprisindeksen (KPI) er anslått til 1,8 prosent i 2011, ned fra 2,5 prosent i 2010.