Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kreditfradrag

Regjeringen foreslår at skattelovens bestemmelser om kreditfradrag presiseres. Det skal komme tydelig frem at årets utenlandske skatt skal avregnes mot norsk skatt før det gis fradrag for fremført utenlandsk skatt fra tidligere år.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 7.