Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kreftscreeningprogrammer

Datatilsynet har pålagt Kreftregisteret å slette opplysninger om negative funn i screeningprogrammene, det vil si Mammografiprogrammet mot brystkreft og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Dersom opplysningene ikke skal kreves slettet, må den enkelte kvinne samtykke innen angitte frister.

I Mammografiprogrammet må personopplysninger slettes dersom det ikke er innhentet samtykke fra de registrerte innen 31. desember 2011. For Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft foreligger ikke endelig vedtak. Det er av vesentlig samfunnsmessig betydning at de to screeningprogrammene fortsatt kan gjennomføres. For å kunne lagre innhentede opplysninger og drive de to screeningprogrammene videre, herunder gjennomføre kvalitetssikring og forskning, må Kreftregisteret innhente samtykke eller reservasjon fra den enkelte kvinne via brev.

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til dette.