Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalomsorgen

For å øke soningskapasiteten og bedre innholdet i soningen, foreslår Regjeringen å bevilge 6 millioner kroner til å innføre straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Agderfylkene og Akershus i 2011. Denne kapasiteten tilsvarer 60 fengselsplasser. Med utvidelsen vil prøveprosjektet med straffegjennomføring med elektronisk kontroll være innført i 10 av landets fylker, med en samlet kapasitet på 240 plasser.

For å styrke bemanningen og videreføre et høyt aktivitetsnivå i fengslene, foreslås kriminalomsorgens driftsbudsjett økt med 10 millioner kroner.