Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriser – sentral krisehåndtering

For å styrke beredskapen mot kriser og uforutsette hendelser, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Krisestøtteenheten (KSE) med 4,3 millioner kroner. Krisestøtteenheten forvalter lokaler og tekniske fasiliteter for Regjeringens kriseråd og til håndteringen av kriser på sentralt nivå. Regjeringen vil med dette legge til rett for at lokalene er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, sambands- og informasjonssystemer.