Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kunnskapsinnhenting i nordøstlige Norskehavet og åpningsprosess i Barentshavet sørøst

Gjennom oppdateringen av helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten vil Regjeringen hente inn kunnskap fra store deler av det nordøstlige Norskehavet. Når overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet er ratifisert i begge land, vil Regjeringen sette i gang en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet syd (sør for 74⁰30 N), jf. Meld. St. 10 (2010-2011). Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til dette arbeidet i 2011.